Available courses

E-ZBORNICA OŠ Franceta Bevka Ljubljana je informacijsko mesto, ki je namenjeno učiteljem in drugim delavcem šole.

BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE, GOSPODINJSTVO

BIOLOGIJA, PODALJŠANO BIVANJE

RAČUNALNIŠTVO - RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

LIKOVNA UMETNOST, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA